Оголошення сільських та селищних рад району

 

                                                                                            Проект   рішення

 

Про затвердження ставок акцизного  податку з    реалізації    суб’єктами    господарювання роздрібної    торгівлі     підакцизних   товарів  на   території  Пукляківської  сільської ради на 2017 рік

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України із змінами та доповненнями, Законом України від 24.12.2015 року №909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2016 році», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про  акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Пукляківської сільської ради (згідно додатку).

 

2.Дане  рішення   набирає   чинності  з  1  січня 2017  року.

 

3. Контроль  за   виконанням  рішення  покласти   на  постійну   комісію з питань бюджету, фінансів, регуляторної політики, землекористування і соціального розвитку села (голова комісії Г.Муляр).

 

 

 

 

Сільський  голова                                               

   П.Ільницький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток                                                                                                    до проекту рішення сесії

 

Положення

про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Пукляківської сільської ради на 2017 рік

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - це податок, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету за місцем здійснення реалізації таких товарів.

Платники податку - фізичні та юридичні особи, які проводять реалізацію через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів.

            Об'єкт оподаткування - операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів:  продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, пальне.

            Ставка податку -  Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну ставка податку становить 5 відсотків. Для пального ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару".

            1.Порядок справляння та строки сплати податку

            Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, є дата надходження оплати за проданий товар.

            Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим Кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

            Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому Податковим Кодексом України.

 

2. Відповідальність платників податків

 

Платники податку фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за повноту і своєчасність перерахування податку до бюджету. Крім того,  юридичні особи несуть відповідальність за правильність визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій по платежу в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

 

          3.Контроль за сплатою до бюджету податку

 

            Контроль за своєчасність подання податкових декларацій з  акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого бюджету здійснюють органи державної фіскальної служби.

 

 

 

Секретар  сільської ради

О. Мудрик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект   рішення

 

 

Про затвердження ставок  транспортного податку

на території  Пукляківської сільської ради на 2017 рік

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України із змінами та доповненнями, Законом України від 24.12.2015 року №909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2016 році», сільська рада

ВИРІШИЛА:

                

1.    Затвердити Положення про транспортний податок на території Пукляківської сільської ради (згідно додатку).

 

2.    Дане  рішення   набирає   чинності  з  1  січня 2017  року.

 

3.    Контроль  за   виконанням  рішення  покласти   на  постійну   комісію з питань бюджету, фінансів, регуляторної політики, землекористування і соціального розвитку села (голова комісії Г.Муляр).

 

 

 

 

Сільський  голова                                               

   П.Ільницький

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток                                                                                                    до проекту рішення сесії

 

Положення

про транспортний податок на території Пукляківської сільської ради

 

1.      Основні визначення

 

1.1.            Транспортний податок - це місцевий податок, який входить в склад податку на майно, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

            1.2 Платники податку –  є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 1.3 цього Порядку є об’єктами оподаткування.                                     

           1.3. Об'єкт оподаткування - є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня податкового (звітного) року.

          1.4. База оподаткування - є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 1.3 цього Положення.

 

          1.5. Ставка податку - ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 1.3 цього Положення.

                                                                                                                     

          1.6. Податковий (звітний) період податку - базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

2.      Порядок справляння та строки сплати податку

 

2.1.            Обчислення суми податку                                                                                    

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року). Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.       Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня поточного року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

            З 1 квітня поточного року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

            Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

            Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 липня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

            Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 липня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

            Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 липня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.                                                                                           

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньо ринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".

            2.2. Порядок сплати податку

            Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

            2.3. Строки сплати податку

            Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації»;

3. Відповідальність платників податків

Платники податку фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за повноту і своєчасність перерахування податку до бюджету. Крім того,  юридичні особи несуть відповідальність за правильність визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій по платежу в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

 

4.Контроль за сплатою до бюджету податку

Контроль за своєчасність подання податкових декларацій по податку, правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого бюджету здійснюють контролюючі органи.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради

О. Мудрик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект   рішення

 

 

Про  затвердження  ставок   на  нерухоме майно,

відмінне   від   земельної  ділянки   на   території

Пукляківської  сільської  ради на 2017 рік

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України із змінами та доповненнями, Законом України від 24.12.2015 року №909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2016 році», сільська рада

ВИРІШИЛА:

             

1.    Затвердити Положення  про  податок    на  нерухоме майно, відмінне   від  земельної  ділянки   на  території Пукляківської  сільської  ради (згідно додатку ).

 

2.    Дане  рішення   набирає   чинності  з  1  січня 2017  року.

 

3.     Контроль  за   виконанням  рішення  покласти   на  постійну   комісію з питань бюджету, фінансів, регуляторної політики, землекористування і соціального розвитку села (голова комісії Г.Муляр).

 

 

 

 

Сільський  голова                                                

   П.Ільницький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток                                                                                                    до проекту рішення сесії

                                                                                   

          

Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Пукляківської сільської ради на 2017 рік

 

Основні визначення

 

1.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - це місцевий податок, який входить в склад податку на майно, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

1.2.Платники податку - фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

1.3. Об'єкт оподаткування - є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.  Не є об'єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ)  житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

1.4.  База оподаткування - загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.


1.5. Ставка податку - ставка встановлюється у розмірах за 1 кв. метр загальної площі об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості:

 

Для житлової нерухомості:

           Для житлового будинку садибного типу ставки податку становить 0, 01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року;

            Для житлового будинку  квартирного типу ставки податку  становить 0,01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року;

            Для прибудови до житлового будинку ставки податку становить 0,01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року;

            Для дачного будинку ставки податку становить 0,01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року.

 

Для нежитлової нерухомості

            Для ресторанів та барів ставки податку становить 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року;

            Для офісних  будівель (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей) ставки податку становить 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року;

            Для торговельних будівель (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування) ставки податку становить 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року;

            Для гаражів  (гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки) ставки податку становить 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року;

            Для  промислових будівель та складів  фізичних  осіб ставки податку становить 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року;

            Для будівель для публічних виступів (будинок культури, бібліотека) ставки податку становить 0,01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року;

            Для господарських (присадибних) будівель (допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) ставки податку становить 0,01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року;

            Для інших будівель ставки податку становить 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 липня звітного (податкового) року.

 

1.6. Пільги зі сплати податку – база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

            а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

            б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

            в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

           Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

            Не сплачується податок з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

            Пукляківська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

 

            Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:  

            об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

            об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

            Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

            Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

 

1.7. Податковий (звітний) період податку - базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

2. Порядок справляння та строки сплати податку

 

 

            2.1.      Обчислення суми податку

            Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

            а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 1.6 цього Порядку, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

            б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 1.6 цього Порядку та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

            в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 1.6 цього Порядку та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

            г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості, за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)

            Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

            Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з цим розділом, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

            Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

            Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

            Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

            Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

            об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

            розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

            права на користування пільгою із сплати податку;

            розміру ставки податку;

            нарахованої суми податку.

            У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

            Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

            Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 липня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

            Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

            2.2. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

            У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 липня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

            2.3. Порядок сплати податку

            Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

 

            2.4. Строки сплати податку

            Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

            а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

            б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації»;

 

3.                  Відповідальність платників податків

Платники податку фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за повноту і своєчасність перерахування податку до бюджету. Крім того,  юридичні особи несуть відповідальність за правильність визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій по платежу в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

 

4.                  Контроль за сплатою до бюджету податку

Контроль за своєчасність подання податкових декларацій по податку, правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого бюджету здійснюють контролюючі органи.

 

 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради

О. Мудрик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект   рішення

 

 

Про  встановлення податку  на  майно

(в частині плати за землю) на території

Пукляківської сільської ради на 2017 рік

 

Відповідно до пункту 10.2. статті 10 Податкового Кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території сільської  ради податок на  майно (в частині  плати за землю).

2. Затвердити  «Порядок справляння податку на майно (в частині плати за землю ) на території сільської ради»  на 2017 рік (додається).

3. Забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення.

4. Дане рішення набуває чинності з 01  січня 2017 року.

5.  Контроль  за   виконанням  рішення  покласти   на  постійну   комісію з питань бюджету, фінансів, регуляторної політики, землекористування і соціального розвитку села (голова комісії Г.Муляр).

 

 

 

Сільський  голова                                               

   П.Ільницький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток                                                                                                    до проекту рішення сесії

 

ПОРЯДОК

 справляння податку на майно (в частині плати за землю )

на території сільської ради на 2017 рік

 

І. Загальні положення

1.1. Податок встановлюється на підставі п. 10.2. ст.10 Податкового Кодексу України.

Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

ІІ. Платники земельного податку

2.1. Платниками земельного податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу України.

III. Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

IV. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого п.289.2;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

V. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до  розділу VI даного Положення.

VI. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

6.2. Ставки податку за 1 гектар сільськогосподарських угідь встановлюється  у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

6.2.1.  для ріллі, сіножатей та пасовищ -0,1

6.2.2.  для багаторічних насаджень -0,03.

6.3. Податок  за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, господарськими будівлями і спорудами (присадибна ділянка), індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб встановлюється у розмірі 3 відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.6.1 даного Положення.

6.3. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)  встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

VII. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

7.1. Ставка податку за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

7.2. Ставка податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, звязку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній передач, встановлюється розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

7.3. Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

7.4 Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

VIII. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб  визначені статтею 281 Податкового кодексу України.

8.1. Відповідно до статтей 12, 284 Податкового кодексу України від сплати податку звільняються:

8.1.1 фізичні особи, які отримали статус учасника АТО

IX. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб визначені статтею 282 Податкового кодексу України.

9.1. Відповідно до статтей 12, 284 Податкового кодексу України звільняються:

9.1.1 органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 9.1.2 дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

X. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

ХІ. Особливості оподаткування платою за землю

Особливості оподаткування платою за землю визначені статтею 284 Податкового кодексу України.

XII. Податковий період для плати за землю

12.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

12.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

XIII. Порядок обчислення  та строки плати за землю

Порядок обчислення та строки сплати плати за землю визначені статтями 286, 287 Податкового кодексу України.

ХІV. Орендна плата

Орендна плата визначена статтею 288 Податкового кодексу України .

 

XV. Контроль

 15.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється  Городоцькою об’єднана державна податкова інспекція (Чемеровецьке відділення) Головного управління ДФС у Хмельницькій області.

XVI.  Порядок зарахування до бюджетів плати за землю.

16.1. Плата за землю зараховується до  місцевого бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

 

Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                               

   О.Мудрик

 

                                        ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Ільницького Петра Йосиповича сільського голови Пукляківської сільської ради.

Згідно з декларацією, загальна сума суконного доходу декларанта складає 48652 грн. у тому числі:

заробітна плата – 45523 грн., дохід від передачі в оренду майна – 3130 грн.,

земельна ділянка – 20120кв.м.,

Майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру членів сім’ї декларанта :

 Дохід членів сімї  становить  - 44117 грн.,у тому числі:

заробітна плата – 11762 грн., дохід від передачі в оренду майна – 6260 грн., інші види доходів – 26696 грн.,

 земельна ділянка   – 50200 кв.м., житловий будинок членів  – 79,7кв.м., інше нерухоме майно - 114,1кв.м.

                                                         ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Мудрик Олени Миколаївни секретаря Пукляківської сільської ради.

Згідно з декларацією, загальна сума суконного доходу декларанта складає 58105 грн. у тому числі:

заробітна плата – 46403 грн., дохід від передачі в оренду майна – 3130 грн., інші види доходів – 8572 грн.,

земельна ділянка – 30513 кв.м., житловий будинок – 86,4 кв.м., інше нерухоме майно 199 кв.м.

Майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру членів сім’ї декларанта :

 Дохід членів сімї декларанта становить  - 42427 грн.,

земельна ділянка  - 22600кв.м.,

Транспортні засоби  - автомобіль ВАЗ 21099 (970куб.см., 1499 кВт) 2005 року, VOLKSWAGENTRANSPORTER (об’єм двигуна 2461 куб.см.) 2002 року, трактор Т- 74 2003 року.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Білозора Олександра Феліксовича Ямпільчицького сільського голови та членів його родини


    
Згідно з декларацією, загальна сума його сукупного доходу склала декларанта  складає 24488грн. у тому числі зарплата 16436   грн.  інші види доходів 8052грн., 

земельна ділянка площею 8900 м²., житловий будинок площею 103,4  м².,

автомобіль ВАЗ 21093 з 2001р.(об’єм двигуна 1599 куб.см.)   

дохід членів родини становить 13215 грн.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Кузь Тамари Анатоліївни секретаря   Ямпільчицької сільської ради та її родини


    
Згідно з декларацією, загальна сума  сукупного доходу декларанта складає 49304грн. у тому числі зарплата 43919   грн.  інші види доходів 1060грн., матеріальна допомога 4325 грн, 

земельна ділянка площею 2500 м².

дохід членів родини  декларанта становить 98730 грн

земельна ділянка членів  родини становить 37200м², житловий будинок площею 58,4 м²

автомобіль ВАЗ 2101 з 1984р.(об’єм двигуна 1030 куб.см.)   

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Мельника Івана Васильовича сільського голови Степанівської сільської ради.

Загальна сума суконного доходу декларанта складає 62435 грн. у тому числі:

заробітна плата – 60385 грн., інші доходи – 2050 грн.,

земельна ділянка – 13480 кв.м.,

автомобіль ВАЗ 2101 (обєм цилідрів 1200, потужність 64) 1980 року випуску

 Дохід членів родини декларанта становить  - 81888 грн.,у тому числі:

земельна ділянка членів родини декларанта  – 46150 кв.м.,

житловий будинок членів родини декларанта – 60 кв.м.,

 ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Гаджальської Ольги Михайлівни секретаря Степанівської сільської ради.

Загальна сума суконного доходу декларанта складає 53199 грн. у тому числі:

заробітна плата – 49971 грн., інші види доходів – 3228 грн.,

земельна ділянка – 13290 кв.м.,

Дохід членів родини декларанта становить  - 49433 грн.,

земельна ділянка членів родини становить – 68464 кв.м., житловий будинок членів родини декларанта – 96,6 кв.м., автомобіль ВАЗ 21099 (1300 куб.см.) 1996 року випуску.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Рапацького Анатолія Миколайовича сільського голови Юрковецької сільської ради.

Загальна сума суконного доходу декларанта складає 13287 грн. у тому числі:

заробітна плата –13287  грн., земельна ділянки – 4600 кв.м.,

житловий будинок  – 96 кв.м.,автомобіль ВАЗ 21021 (обєм цилідрів 1600, потужність 64) 1985 року випуску, трактор Т-16 1979 року випуску

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Стойко Віри Іванівни секретаря  Юрковецької сільської ради.

Загальна сума суконного доходу декларанта складає 73490 грн. у тому числі:

заробітна плата – 67110 грн., матеріальна допомога- 6380

земельні ділянки  -  700 кв.м.,

автомобіль ЗАЗ sens 1300 см куб, 2006 року випуску

Майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру членів сім’ї декларанта :

автомобіль «Мазда 626» (обєм цилідрів 1800 куб.см.),       1989 року випуску

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Собаня Олександра Володимировича сільського голови Кугаєвецької сільської ради.

Загальна сума суконного доходу декларанта складає 82360 грн. у тому числі:

заробітна плата – 80684 грн., інші види доходів – 1676 грн

земельна ділянка – 10 000кв.м., автомобіль ЗАЗ-1103 1200см куб , 2003 року випуску

автомобіль ЗАЗ sens 1300 см куб, 2006 року випуску

 Дохід членів родини декларанта становить  - 74171 грн.,у тому числі:

заробітна плата – 72379 грн., інші види доходів – 1792 грн.,

земельна ділянка членів родини декларанта присадибна  – 2500 кв.м.,

земельна ділянка членів родини декларанта соц.. сфера – 10000 кв.м

житловий будинокчленів родини декларанта – 104.6кв.м.,

автомобіль mersedes bens vito-111-2150 cv re, 2004 року випуску

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Бистраківської Олени Миколаївни секретаря Кугаєвецької сільської ради.

Загальна сума суконного доходу декларанта складає 89628 грн. у тому числі:

заробітна плата – 74538 грн., інші види доходів – 15090 грн.,

земельна ділянка – 36365 кв.м., житловий будинок – 89 кв.м.,

земельна ділянки – 700 кв.м.,

членам сімї декларанта належить - автомобіль Мазда 626 (обєм цилідрів 1800) 1989 року випуску.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Слупко Михайла Івановича сільського голови Івахновецької сільської ради.

Загальна сума суконного доходу декларанта складає 23103 грн. у тому числі:

заробітна плата – 5015 грн., інші види доходів – 18088 грн.,

земельна ділянка площею – 2500 кв.м.,

 Дохід членів сімї декларанта становить  - 16186 грн.,

земельна ділянка членів сімї декларанта  – 4300 кв.м.,

житловий будинок  – 90 кв.м.,

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Гук Лілії Петрівни секретаря Івахновецької сільської ради.

Загальна сума суконного доходу декларанта складає 65444 грн. у тому числі:

заробітна плата – 45792 грн., інші види доходів – 19652 грн.,

земельна ділянка – 30590 кв.м., житловий будинок – 60 кв.м.,

Дохід членів сімї декларанта становить  - 62912 грн.,

земельна ділянка членів сімї становить – 44210 кв.м.,

житловий будинок – 70 кв.м.,

 ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Дюка Володимира Миколайовича сільського голови Жердянської сільської ради.

Загальна сума суконного доходу декларанта складає 7637 грн. у тому числі:

заробітна плата – 7637 грн.,

Дохід членів сімї декларанта становить  - 35905 грн.,у тому числі:

заробітна плата – 1543 грн., дивіденти, проценти – 6728 грн.,

дарунки, призи, виграші-100, інші види доходів – 27534 грн.,

земельні ділянки членів сімї декларанта  – 8200 кв.м та 34500 кв.м.,

житловий будинок членів сімї декларанта – 93 кв.м., гараж- 16 кв.м

інше нерухоме майно членів сімї декларанта – 50 кв.м.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Пасяк Анжели Анатоліївни секретаря Жердянської сільської ради.

Загальна сума суконного доходу декларанта складає 55270 грн. у тому числі:

заробітна плата – 38757 грн., дивіденти, проценти – 2713 грн., інші види доходів – 13803 грн.,

земельні ділянки- 11000 кв.м., Кошти у банках - 2105

Дохід членів сімї декларанта становить  - 19466 грн.,в тому числі: дивіденти, проценти – 7451 грн., інші види доходів – 12015 грн.,

земельні ділянки членів сімї  - 20387кв.м.,та 17740 кв.м, житловий будинок членів сімї декларанта – 87,3 кв.м., гараж- 40 кв.м, інше нерухоме майно членів сімї декларанта – 83,8 кв.м.,

автомобіль ГАЗ 3110,  2003 року випуску,

                ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи. витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік  Стецюк Анжели Валеріївни  сільського голови Вільховецької сільської ради та членів її сімї

- загальна сума сукупного доходу декларанта складає: 38597.00 грн.

   у тому числі зарплата:    23372.00 грн._

дивіденди, проценти: 2765.00 грн. інші види доходів: _12460.грн.

-         земельна ділянка площею декларанта 157770 м2

-         житловий будинок площею__ 112,6 м2_____

-         автомобіль КІА (Sportage) 1,7   2013 року випуску

-         дохід членів родини становить: 52607.00 грн.______

                 ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи. витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік Зінькевич Світлани Володимирівни - секретаря сільської ради  Вільховецької сільсільської ради та членів її сімї

- загальна сума сукупного доходу декларанта складає: 63119.00 грн.

у тому числі зарплата:    48240.00 грн.___

дивіденди, проценти: 5199..00 грн. матеріальна допомога: 2273.00 грн. інші види доходів: 7407.00.грн.

земельна ділянка площею декларанта 608540 м2

-         житловий будинок площею__ 157.9 м2_____

-         автомобіль З АЗ 110217 2006 року випуску

-         дохід членів родини становить: 64907.00 грн.______

                                                            ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Думітрак Марії Лук’янівни сільського голови Гусятинської сільської ради.

Загальна сума сукупного доходу декларанта складає 49390 грн. у тому числі:

заробітна плата – 29038 грн., дохід від передачі в оренду майна – 2757 грн.,

інші види доходів – 17 595 грн.,

земельна ділянка – 10 000 кв.м.,житловий будинок декларанта40,9 кв.м.,            

                                                              ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Комарніцької  Ольги  Федорівни секретаря  Гусятинської сільської ради.

Загальна сума сукупного доходу декларанта складає 48969 грн. у тому числі:

заробітна плата – 35246 грн., матеріальна допомога-4814грн.,

дохід від передачі в оренду майна – 3417 грн., інші види доходів – 5492 грн.,

земельна ділянка – 24 097кв.м.,

Дохід членів родини  декларанта  становить:

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї  декларанта-49404грн.

 Заробітна плата членів сім’ї   декларанта становить-45987грн.

Дохід від передачі  в оренду- 3417грн.

Земельна ділянка загальною площею  членів родини декларанта становить- 24 110м.кв.

Транспортні засоби-  ЗАЗ 968,   Лада 21-09.

Декларація

про майно,  доходи , витрати і зобов’язання фінансового характеру  за  2015 ріки  Цимбалістого  Василя  Андрійовича сільського голови  Слобідко-Смотрицької сільської ради

Згідно з декларацією загальна  сума  сукупного доходу  декларанта складає  48820 гривень, у тому числі: зарплата  43486 гривень, дохід від передачі в оренду майна

2250 гривень , інші види доходів 3084 гривень;

земельна ділянка площею  0,83 га  (здана в оренду);

автомобілі легкові : ВАЗ – 21043, 1996 року випуску ; ВАЗ – 21011 , 1979 року випуску;  інші засоби: причіп легковий 1998 року випуску ; трактор Т-40 АМ ;

сума коштів на рахунку у банках  та інших фінансових установах – 8191,50 гривень

 майно,  доходи , витрати і зобов’язання фінансового характеру  за  2015 рік

членів сім’ї  декларанта :

Дохід  членів сім’ї  становить – 76869 гривень ,   у тому числі :

зарплата – 30752 гривень , дохід від передачі в оренду майна  6750 гривень, інші  види доходів 39367 гривень

земельна  ділянка площею 3,56 га ; житловий  будинок площею  91.8 кв. м.;

гаражі 37,8  кв. м.; інше нерухоме майно 150,1 кв.м.

сума коштів на рахунку у банках  та інших фінансових установах –  3104,66 гривень

Декларація

про майно,  доходи , витрати і зобов’язання фінансового характеру  за  2015 рік

Маслянко Лілії Казимирівни  – секретаря Слобідко-Смотрицької сільської  ради

Згідно з декларацією загальна  сума  сукупного доходу  декларанта складає  33059,65 гривень, у тому числі зарплата  30365,04 гривень,  дохід від передачі  в оренду майна 2694,61 гривень;

земельна ділянка площею  0,8839 га ; сума коштів на рахунку у банках  та інших фінансових установах –  1500 гривень

 майно,  доходи , витрати і зобов’язання фінансового характеру  за  2015 рік

членів сім’ї  декларанта :

Дохід членів сім’ї становить –  52806,62 гривень, у тому числі : дохід від передачі  в оренду майна 10778,44  гривень; інші  види доходів 42028,18 гривень;

земельна  ділянка площею 5,7658 га ; житловий  будинок площею  91.4 кв. м.;

гараж  45  кв. м.; інше нерухоме майно  102,8  кв.м.,автомобілі легкові  КІА  Sportage, 1996 року випуску, об’єм  двигуна 2000 м. куб;автомобілі вантажні  ІFA -50 , об’єм двигуна  6560 м. куб.; інші засоби: трактор колісний  DW 150 R (мотоблок), 2014 року випуску;

сума коштів на рахунку у банках  та інших фінансових установах –  4653 гривень

Декларація

про майно,  доходи , витрати і зобов’язання фінансового характеру  за  2015 рік Загородного Віталія Євгеновича сільського голови  Почапенецької сільської ради

Згідно з декларацією загальна  сума  сукупного доходу  декларанта складає  222793 гривень, у тому числі: зарплата  6567 гривень, дивіденти проценти 4494, спадщина 100458, дохід від провадження підприрємницької та незалежної професійної діяльності 111274,

земельна ділянка площею  25991кв.м.  (здана в оренду); житловий будинок 64,4кв.м., гараж24кв.м,інше нерухоме майно 36,9.

автомобілі легкові :Мерседес-BENZ  Sprinter 211CDI, 2004 року випуску ; УАЗ – 452 , 1978 року випуску; 

             Декларація

про майно,  доходи , витрати і зобов’язання фінансового характеру  за  2015 рік

Столаби Галини Миколаївни сільського голови  Вишнівчицької сільської ради

Згідно з декларацією Загальна сума її сукупного доходу складає 113103 грн. у тому числі зарплата  80427 грн.

Доходи членів сім’ї  363067 грн. Сім’ї  Столаби  Г.М. належать земельні ділянки площею 553334 кв.м., житлові будинки площею 182,1 кв.м., квартири  площею 89,5 кв.м., гараж 38,3 кв.м.,  інше нерухоме майно 53,3 кв.м., автомобілі Volkswagen T-4 2003 р.в. (об’єм двигуна 2500 куб.см.) , Toyota RAV4 2004 р.в. (об’єм двигуна 2000 куб. см.), DAF – XF 2002 р.в. (об’єм двигуна 12560 куб. см.)   Сума коштів на рахунках у банках Г.М.Столаби складає 7413 грн., членів сім’ї  3802 грн., номінальна вартість цінних паперів 8246 грн.

Декларація

про майно,  доходи , витрати і зобов’язання фінансового характеру  за  2015 рік Літинської Оксани Іванівни секретаря Вишнівчицької сільської ради

Згідно з декларацією. Загальна сума її сукупного доходу складає 34645 грн. у тому числі зарплата  32625 грн.,  земельна ділянка площею 7019 кв.м.,

       Доходи членів сім’ї  51032 грн. Сім’ї Літинської О.І. належать земельні ділянки площею 13006кв.м., житловий будинок площею 64кв.м., квартира  площею 49,3кв.м., автомобіль ВАЗ 210994-20 2007 р. в. (об’єм двигуна 1596 куб.см.) 

     Сума коштів на рахунках у банку Літинської О.І. складає 4388 грн., членів сім’ї  598 грн.