Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації
     Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надання публічної інформації Чемеровецькою районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
     Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту
комунальної власності районної ради
усно: телефон (03859) 9-26-79

письмово: 31600, Хмельницька обл.Чемеровецький р-он,смт Чемерівці, вул.Цетральна,28, Чемеровецька районна рада (на конверті вказувати «Публічна інформація»); Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді: - від фізичної особи; (зразок) - від юридичної особи; (зразок) - від об’єднань громадян; (зразок)
факс: (03859) 9-24-37
електронна пошта: chemrada @ mail.ru Відмова у задоволенні запиту на інформацію
Районна рада, як розпорядник інформації, має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких: - районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону; - особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; - не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище). Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Україна
Хмельницька область
Чемеровецька районна рада
 
Розпорядження
голови районної ради від 01 липня 2011 року № 55-о смт Чемерівці
   Про першочергові заходи щодо забезпечення
 доступу до публічної інформації в Чемеровецькій
районній раді
       З метою забезпечення виконання Закону України « Про доступ до публічної інформації , реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати , використовувати і поширювати інформацію , керуючись частиною 2 статті 19 Конституції України , частиною 3 статті 24 , пункту 14 частини 6 частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пункт 4 Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 « Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації »:   
    1. Затвердити:
    1.1. Зразок форми подання інформаційного запиту у письмовій формі від юридичних і фізичних осіб та об»єднання громадян на отримання публічної інформації у виконавчому апараті районної ради ( додається ).
    1.2. Інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання ( додається ).
    1.3. Порядок складання , подання запиту на інформацію до Чемеровецької районної ради ( додається ).
    2.Завести журнал реєстрації запитів громадян.
    3. Функції із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації районної ради покласти на загальний відділ ( Люлько Л.В. ), організаційний відділ ( Батюк О.Б. ), відділ з питань бюджету , фінансів , податкової політики та управління об»єктами спільної власності територіальних громад району ( Кравцова П.І. ), головного бухгалтера ( Вуєчок О.П. ), відділ правового аналізу ( Кропельницький В.М. ).
    4. Запровадити облік запитів на інформацію.
    5. Визначити відповідальною особою з питань запитів на інформацію – консультанта загального відділу виконавчого апарату районної ради Гонту О.Є.
    6. Визначити кабінет загального відділу Чемеровецької районної ради , приміщенням для роботи запитувачів із документами , що містять публічну інформацію , їх копіями.
    7. Встановити , що подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями здійснюються у вестибюлі на першому поверсі адміністративного приміщення районної ради за викликом відповідального працівника виконавчого апарату районної ради по телефону 9 26 79.    
    8. Визначити відповідальною особою за розміщення публічної інформації зазначеної у статті 15 Закону України « Про доступ до публічної інформації » на офіційному веб-сайті Чемеровецької районної ради chemrada.ucoz.orq –консультанта організаційного відділу виконавчого апарату районної ради Собіщанського В.Л.
   8.1. Інформація районної ради для оприлюднення подається після її реєстрації в загальному відділі в системі обліку , які оформлені відповідальними особами , на яких покладені функції із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації районної ради.
     9. Визначити відповідальною особою , щодо інформації , яка знаходиться у володінні виконавчого апарату на офіційну електрону адресу Чемеровецької районної ради Кравцова П.І.- начальника відділу районної ради з питань бюджету , фінансів , податкової політики та управління об»єктами спільної власності територіальних громад району.
    10. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради , внести після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на виготовлення загальним відділом виконавчого апарату районної ради копії документів обсягом більш як 10 сторінок , що надаються при задоволенні запиту на інформацію.
    11. Начальнику відділу правового аналізу виконавчого апарату районної ради Кропельницькому В.М.: 11.1. Організувати інформування населення про права громадян , передбачені Законом України « Про доступ до публічної інформації ». 11.2. Надавати відповідну правову допомогу у підготовці та наданні інформації.
     12. Рекомендувати :
     12.1. Селищним , сільським радам вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.
     12.2. Підприємствам , організаціям у разі надання до виконавчого апарату Чемеровецької районної ради інформації встановлювати її статус ( «публічна» , «конфіденційна» , «таємна» , «службова» ).
      13. Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Люлько Л.В:
      13.1. внести зміни в інструкцію з діловодства у виконавчому апараті районної ради;
      13.2. привести у відповідність до покладених функцій Положення про відділи виконавчого апарату районної ради та посадові інструкції працівників;
      13.3. ознайомити працівників виконавчого апарату районної ради з розпорядженням .
      14. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.      
 
Голова ради                            В.СВІЖИЙ
 
 
Нацдержслужба: Завдання, визначені у Національному плані дій на 2013 рік, виконуються
 
Відповідно до Указу Президента 12 березня 2013 року № 128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Нацдержслужба України в межах повноважень має забезпечити виконання низки завдань напряму реформ «Реформа системи публічного управління» щодо удосконалення регулювання у сфері запобігання корупції та створення професійної та ефективної державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а саме: підготовку проекту Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», доопрацювання проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція), видання наказу «Про внесення змін до Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 6 квітня 2012 року № 65».
 
Підготовка нормативно-правових актів здійснювалась з урахуванням пропозицій та зауважень Координаційного центру з упровадження економічних реформ, заінтересованих державних органів, національних асоціацій органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів.
 
Проекти були обговорені на засіданні Громадської ради при Нацдержслужбі України.
 
Для забезпечення участі громадськості проекти нормативних актів були розміщені
 
на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України в рубриці «Нормотворча діяльність» (www.nads.gov.ua) та Урядовому веб-порталі «Громадянське суспільство і влада».
 
В результаті проведеної роботи Нацдержслужбою України вже видано наказ
 
вiд 29 березня 2013 року № 60 «Про внесення змiн до Порядку пiдвищення рiвня професiйної компетентностi державних службовцiв, затвердженого наказом Нацдержслужби України
 
вiд 6 квiтня 2012 року № 65», який зареєстрований у Мін’юсті України від 5 квітня 2013 року за № 560/23092.
 
Проекти законів України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 
(нова редакція) після погодження заінтересованими органами в установленому порядку будуть внесені на розгляд Уряду.
 
Проект Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» було розроблено відповідно до підпункту 222.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» з метою розширення переліку посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру яких підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також запровадження обов’язковості їх оприлюднення на спеціальному єдиному веб-порталі.
 
Прийняття Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» дозволить передбачити обов’язок органів державної влади та місцевого самоврядування оприлюднювати відомості, що містяться в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, на спеціальному єдиному веб-порталі, що суттєво спростить доступ до цих відомостей з боку громадськості та сприятиме здійсненню належного громадського контролю у сфері запобігання і протидії корупції.
 
Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) було розроблено відповідно до підпункту 229.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» з метою удосконалення правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських принципів ефективного врядування та у зв’язку із системними реформами, започаткованими Президентом України. До засадничих принципів служби в органах місцевого самоврядування, на відміну від чинної редакції Закону, віднесено також верховенство права, політичну неупередженість та прозорість діяльності. В проекті Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) визначено принципи, правові та організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування, правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування, умови та порядок реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування.
 
Наведені завдання послідовно розв'язуються у положеннях проекту Закону, якими передбачається створення правових передумов для:
 
підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування;
 
– врегулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування;
 
– введення в дію прозорого механізму прийняття на службу в органи місцевого самоврядування;
 
– введення в дію ефективного механізму запобігання корупції;
 
– створення умов прозорої діяльності органів місцевого самоврядування;
 
підвищення рівня соціального та матеріального захисту посадових осіб місцевого самоврядування.
 
Визначено вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про службу в органах місцевого самоврядування, а саме: на депутатів місцевих рад, які не займають на постійній основі посад в органах місцевого самоврядування; працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування; працівників підприємств, установ та організацій, а також інших суб’єктів господарювання комунальної форми власності. Перелік посад, умови оплати праці та посадові обов’язки працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, визначається керівником органу місцевого самоврядування з урахуванням критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.
 
Проект Закону України«Про службу в органах місцевого самоврядування»
 
(нова редакція) містить низку принципових новел, серед яких:
 
- введення системної класифікації посад залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків;
 
– єдині стандарти прийняття на службу в органи місцевого самоврядування;
 
– нові підходи до управління персоналом та оцінювання службової діяльності;
 
– новели щодо професійного навчання посадової особи місцевого самоврядування, оплати його праці, преміювання та заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
 
- компетентнісний підхід до оцінювання здатності посадових осіб місцевого самоврядування виконувати посадові обов’язки, визначені у посадовій інструкції.
 
Наказ вiд 29 березня 2013 року № 60 «Про внесення змiн до Порядку пiдвищення рiвня професiйної компетентностi державних службовцiв, затвердженого наказом Нацдержслужби України вiд 6 квiтня 2012 року № 65» який зареєстрований у Мін’юсті України від 5 квітня 2013 року за № 560/23092, було розроблено на виконання пiдпункту 229.3 Нацiонального плану дiй на 2013 рiк щодо впровадження Програми економiчних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспiльство, конкурентоспроможна економiка, ефективна держава».
 
Реалiзацiя наказу надасть можливiсть удосконалити норми, якi регулюють питання пiдвищення рiвня професiйної компетентностi державних службовців, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, зокрема щодо проведення спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, інших форм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, які в програмах зазначених форм підвищення рівня професійної компетентності мають враховуватися вимоги профілів професійної компетентності посад у відповідній сфері. Діяльність із зазначених заходів не підлягає ліцензуванню.