Законопроект "Про службу в оганах місцевого самоврядування" внесено до парламенту

У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№2489 від 30.03.2015), що розроблявся Нацдержслужбою із залученням експертів Асоціації міст України.

Мета законопроекту: встановлення нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності на благо держави і громади, а також гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування.

Проект передбачає створення правових передумов для:

- підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування;

- врегулювання статусу службовця органу місцевого самоврядування;

- рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування виключно на основі заслуг;

- прозорого прийняття на службу до органів місцевого самоврядування;

- стимулювання кар’єрного зростання;

- деполітизації;

- нової моделі оплати праці, що мінімізує суб`єктивізм керівника;

- впровадження ефективного механізму запобігання корупції;

- підвищення рівня соціального та матеріального захисту службовців.

Нагадаємо, що в цьому законопроекті, який було схвалено Урядом 25 березня, враховано принципові зауваження АМУ щодо:

- повноважень місцевих рад самостійно визначати посадові оклади службовців органів місцевого самоврядування (раніше пропонувалося надати такі повноваження Уряду);

- виключення спеціальних повноважень Нацдержслужби з контролю над органами місцевого самоврядування та перевірки нею відомостей при проведенні конкурсу.