ОГОЛОШЕННЯ : УКРТРАНСГАЗ

                          
                           Щодо спалювання сухої трави
 
 
 
        Повідомляємо, що в Чемеровецькому районі біля с. Боднарівка на землях сільської
ради знаходяться 3 магістральних газопроводи, газопровід - відгалуження до ГРС
Боднарівка, 7 кранових вузлів та газорозподільна станція Боднарівка Барського ЛВУМГ.
З настанням весняно-літнього періоду на посадочних масивах та долинах навколо
компресорних станцій та магістральних газопроводів часто виникають запалювання сухої
трави та очеретів не встановленими особами, які гасяться з застосуванням первинних
засобів пожежогасіння та залученням пожежних автомобілів нашого управління.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про трубопровідний транспорт» № 192 / 96-
ВР від 15.05.96 р. основними принципами державної політики у сфері трубопровідного
транспорту, враховуючи його пріоритетність в економіці України є забезпечення
надійного та безпечного функціонування трубопровідного транспорту.
Законом України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів
магістральних газопроводів» та Постановою КМ України №1747 від 16.11.2002р. про
затвердження «Правил охорони магістральних трубопроводів» визначено, що розмір
охоронної зони для магістрального-газопроводу І класу діаметром від 1200 мм до 1400
мм, становить 350 метрів з обох боків від його осі, а для компресорних станцій (від
огорожі) магістральних газопроводів І класу - 700 метрів.
Для забезпечення надійної і безпечної роботи газотранспортної системи України
представниками Барського ЛВУМГ неодноразово повідомляються землекористувачів
щодо дотримання Правил охорони магістральних газопроводів, але не зважаючи на це
власники та користувачі земельних ділянок, при здійснені господарської діяльності,
розводять вогнища в охоронних зонах газопроводів , що можуть призвести до пожеж та
створення аварійної ситуації на газопроводах. У зв’язку з подіями в державі подібні дії
можуть бути розглянуті як диверсії, а відповідні особи можуть бути притягнуті до
відповідальності згідно Кримінального кодексу України.
Згідно до ст. 9, ст. 16 Закону України «Про трубопровідний транспорт», ст. 20
Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних
газопроводів» підприємства трубопровідного транспорту зобов’язані дотримуватися
діючих норм і правил безпеки та технічної експлуатації трубопроводів, а місцеві органи
державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють
підприємствам магістральних трубопроводів у забезпеченні виконання вимог вище
названого Закону при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та
іншої діяльності в межах земель охоронних зон об’єктів магістральних газопроводів.
З метою запобігання виникнення пожеж та встановлення гарантій безпеки життя та
здоров’я населення під час експлуатації магістрального газопроводу, прошу Вашого
втручання щодо недопущення порушення чинного законодавства.
Про результати розгляду даного листа просимо повідомити в установленому
законодавством порядку.
Начальник управління В.В. Мандра
вик. Монарчук С.В.
тел. (549) 2-87
(050-410-57-16)