ОГОЛОШЕННЯ : Чемеровецький відділ бюро правової допомоги

Порядок визнання особи недієздатною

Відповідно ст.39 ЦКУ фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомити значення своїх дій та (або) керувати ними. Саме тому потрібно звернутися до суду із заявою про визнання особи недієздатною.

Заяву щодо визнання особи недієздатною може бути подано членами її сім’ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом. Заява подається до суду за місцем реєстрації цієї особи, а якщо особа перебуває на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі то за місцем знаходження цього закладу. Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Правовим наслідком визнання особи недієздатною є те що:

-  над недієздатною особою встановлюється опіка;

-  недієздатна особа не має права вчиняти будь-якого правочину;

-  правочин від імені недієздатної особи та в її інтересах вчиняє її опікун;

-  відповідальність за шкоду, завдану недієздатною особою, несе її опікун.

Особа, яка звертається від імені особи, яка внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомити значення своїх дій та (або) керувати ними в першу чергу повинна звернутися до органу опіки і піклування на який покладено обов’язок здійснення опіки і піклування, щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки і піклування та видати відповідний нормативно-правовий документ, який суд обов’язково бере до уваги при розгляді справи про визнання особи недієздатною, встановлення опіки та призначення піклувальника.

Опікун або піклувальник призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічними, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.

Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров’я особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу. У виняткових випадках, коли особа, щодо якої відкрито провадження у справі про визнання її недієздатною, явно ухиляється від проходження експертизи, суд у судовому засіданні за участю лікаря-психіатра може постановити ухвалу про примусове направлення фізичної особи на судово-психіатричну експертизу(ст.298 ЦПК України).

Скасування рішення суду про обмеження дієздатності особи та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану здійснюється за рішенням суду на підставі відповідного висновку судово-психіатричної експертизи за заявою опікуна, членів сім’ї, органу опіки і піклування або самої особи, визнаної недієздатною (ст. 300 ЦПК України).

Клопотання про продовження строку дії рішення про визнання особи недієздатною повинно містити обставини про продовження хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок чого особа продовжує не усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, підтверджені відповідним висновком судово-психіатричної експертизи (ст.300 ЦПК України)

 

Особа визнається недієздатною з моменту набрання законного рішення суду.

Строк дії рішення про визнання особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох місяців.