ОГОЛОШЕННЯ : ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

Лікування застрахованих осіб у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України

З 01 серпня 2017 року розпочав свою діяльність Фонд соціального страхування України, який є правонаступником фондів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Одним із важливих напрямів діяльності Фонду, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон № 1105), є забезпечення відновлення здоров’я застрахованих осіб.

Кожна застрахована особа має право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду.

Медична реабілітація, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, – це активний процес, метою якого є досягнення повного відновлення порушених внаслідок захворювання чи травми функцій, або оптимальна реалізація фізичного, психічного і соціального потенціалу хворого, найбільш адекватна інтеграція його у суспільство. Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та здійснюється за медичними показаннями після стаціонарного лікування, тобто є наступним етапом лікування хворого для найшвидшого повернення його до працездатності та скорочення термінів перебування на лікарняному, який оплачується за рахунок коштів Фонду.

Згідно з правилами відбору і направлення застрахованих осіб (їх дітей) на відновлювальне лікування (медичну реабілітацію) після перенесених захворювань і травм в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів отримати цю послугу мають право застраховані особи або їх діти в супроводі одного із застрахованих батьків (опікуна, піклувальника), що працюють на підприємствах, організаціях, установах, незалежно від форм власності за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я (далі – ЛКК), де перебуває зазначена особа на лікуванні.

Направлення застрахованої особи або дитини в супроводі одного з батьків за реабілітаційною путівкою відбувається безпосередньо зі стаціонарних відділень лікувальних закладів.

Застрахована особа з порушенням перебігу вагітності може направлятися в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу безпосередньо із жіночої консультації.

Застрахована особа, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції (далі – АТО), має право на лікування (у супроводі членів сім’ї: чоловік/дружина, неповнолітні діти) в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу за профілем медико-психологічна реабілітація за рахунок коштів Фонду один раз після демобілізації за наявності відповідних медичних показань.

Протягом календарного року одній і тій же застрахованій особі може бути видана лише одна реабілітаційна путівка, сплачена за кошти Фонду.

Передбачено отримання застрахованими особами і членами їх сімей таких санаторно-курортних послуг: комплексного лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань із максимальним використанням природних лікувальних ресурсів, фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури та забезпечення належних культурно-побутових умов на базі санаторно-курортних закладів, розташованих на територіях курортів державного та місцевого значення або в лікувально-оздоровчих місцевостях.

З метою вдосконалення механізму забезпечення права застрахованих осіб на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів відповідно до вимог Закону № 1105 та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціального захисту застрахованих осіб» від 16.03.2017 № 145 постановою правління Фонду від 13.07.2017 року № 39 затверджено Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Порядок № 39) та погоджено Міністерством охорони здоров’я України 23.08.2017 № 3.14-19/1146-17/22760.

Порядок № 39 набрав чинності з 01 січня 2018 року. Цим Порядком передбачено адресне забезпечення реабілітації, яке дає право самостійного вибору застрахованою особою санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань визначеного профілю медичної реабілітації.

ПЕРЕЛІК  профілів медичної реабілітації:


1. Нейрореабілітація:

-            підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них);

-            підгострий період черепно-мозкових травм.

2. М'язово-скелетна реабілітація:

           підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті (ортопедичних, травматологічних);

-            підгострий період опіків;

-            ревматологічні захворювання.

3. Кардіопульмонарна реабілітація:

           підгострий період інфаркту міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або без них);

-            стан після пролікованої нестабільної стенокардії (після оперативних втручань на судинах серця або без них);

-            підгострий період після операцій на серці;

-            підгострий період захворювань легень;

-            підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру;

-           цукровий діабет.

4. Медико-психологічна реабілітація учасників АТО:

-            порушення адаптації;

-            розлади, пов'язані із споживанням їжі;

-            неорганічні розлади сну;

-            соматоформні розлади;

-            неврастенія.

5. Реабілітація після оперативних втручань на органах зору:

-            підгострий період після оперативних втручань на органах зору.

6. Реабілітація при порушенні перебігу вагітності:

-            ускладнена вагітність.

7. Інша (соматична) реабілітація:

-            підгострий період після оперативних втручань на органах травлення;

-            підгострий період після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оперативного та інструментального видалення каменів із нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії);

-            підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах.


Заклад охорони здоров’я, де застрахована особа перебуває на лікуванні, протягом доби з моменту надання висновку ЛКК, інформує орган Фонду за місцем обліку закладу охорони здоров’я як страхувальника, про потребу зазначеної особи в подальшому лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із зазначенням профілю (далі – страховий випадок) (Городоцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Хмельницькій області: Пілат Ніна Леонтівна (03851) 3-21-20, Іванова Людмила Вікторівна – (03859) 9-26-52, goro.km@fssu.gov.ua).

Представник органу Фонду відвідує застраховану особу в закладі охорони здоров’я, де перебуває зазначена особа на стаціонарному лікуванні, не пізніше наступного дня з моменту повідомлення про страховий випадок, з метою надання роз’яснення про порядок забезпечення реабілітаційним лікуванням за рахунок коштів Фонду та оформлення заяви.

Термін лікування в реабілітаційному відділенні визначається лікуючим лікарем та ЛКК, який є необхідним для відновлення здоров'я та працездатності застрахованої особи відповідно до профілю лікування та особливостей перебігу хвороби, але не більше 24 днів.

У разі скорочення терміну перебування застрахованої особи у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу через погіршення стану здоров'я, у зв'язку з порушенням санаторно-курортного режиму або з інших причин, її право на реабілітаційне лікування за відповідним профілем в даний період вважається використаним.

Граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу для застрахованої особи або члена її сім'ї (дитини в супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікуна, піклувальника), затверджуються правлінням Фонду.

Під час прибуття до санаторно-курортного закладу застрахована особа пред'являє паспорт, свідоцтво про народження дитини (у разі направлення на лікування дитини) та надає:

- три примірники Договору;

- виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2017 № 110);

- обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні (форма № 113/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.02.2006 № 67) у разі направлення вагітної;

- відкритий листок непрацездатності, оформлений відповідно до Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.

У реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу здійснюється надання таких послуг із відновлювального лікування:

1. Діагностичні та лікувальні послуги (що надаються за призначенням лікаря та за відсутності протипоказань). Повний обсяг обов'язкових діагностичних та лікувальних послуг повинен надаватися застрахованим особам за призначенням лікуючого лікаря не нижче рівня чинних стандартів (клінічних протоколів) санаторно-курортного лікування, затверджених наказами Міністерства охорони здоров'я України від 06.02.2008 № 56 та від 28.05.2009 № 364.

Для надання послуг з лікування хворих за профілями нейро- та кардіоульмонарна реабілітація у відповідних реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу повинна функціонувати палата інтенсивної терапії.

2. Послуги з харчування. Санаторно-курортний заклад забезпечує застраховану особу збалансованим дієтичним лікувальним харчуванням відповідно до профілю медичної реабілітації (дієтичні столи від 1 до 15) та коригує його у разі наявності супутніх захворювань, із дотриманням фізіологічних (медичних) норм харчування не нижче рівня, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Місце надання послуг із харчування має бути належним чином облаштоване та відповідати встановленим санітарно-гігієнічним вимогам та умовам сертифікації.

. Послуги з проживання. Санаторно-курортний заклад повинен мати належну матеріально-технічну базу, що відповідає чинним нормам, стандартам та вимогам законодавства до санаторно-курортних закладів.

Застраховані особи протягом усього терміну лікування, разом із днем прибуття та днем від'їзду, забезпечуються двомісними палатами з усіма вигодами: із комплектним і справним електротехнічним та сантехнічним обладнанням, умивальником, унітазом, ванною або душовою кабіною, ліжком, приліжковою тумбою, столом, шафою для одягу з вішаками, стільцями, графином зі склянками, телевізором, холодильником, кондиціонером або вентилятором. Усі палати повинні бути забезпечені теплопостачанням (опаленням) за рахунок централізованого або автономного опалення, відповідно до чинних норм теплового температурного режиму, а також цілодобовим водопостачанням (гарячою водою – цілодобово або за графіком).

Палати для проживання хворих за профілями нейро- та кардіопульмонарна реабілітація повинні бути обладнані кнопками виклику медичного персоналу біля ліжок.

У палатах для проживання хворих після операцій на опорно-руховому апараті повинні бути відсутні пороги та наявні розширені двірні отвори для безперешкодного доступу застрахованих осіб.

Корпуси для проживання повинні бути обладнані пандусами та ліфтами (вимога не обов'язкова, якщо є документальне підтвердження щодо неможливості встановлення ліфта з технічних причин).

У разі, коли вартість фактично наданих послуг із реабілітаційного лікування перевищує граничні розміри витрат, застрахована особа самостійно сплачує різницю коштів на рахунок санаторно-курортного закладу.

У разі дострокового вибуття застрахованої особи, вартість невикористаних ліжко-днів санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

У разі невикористання застрахованою особою права на лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу у зв'язку з відмовою від отримання послуг із реабілітаційного лікування, вартість зазначеного лікування їй не компенсується.

Заклади охорони здоров'я несуть відповідальність за якість медичного відбору та направлення хворих (застрахованих осіб) на лікування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду відповідно до чинного законодавства України.

Ю. Лабань, начальник Городоцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування України в Хмельницькій області

 

Звіт про результати діяльності
Городоцького відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області за 2017 рік

Городоцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області повідомляє, що з 01 серпня 2017 року Фонд соціального страхування України в повній мірі розпочав виконання усіх завдань та функцій, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Зокрема, основними завданнями Фонду є надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, профілактики нещасних випадків, здійснення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду тощо.

Значну увагу в роботі Фонду зосереджено на реалізації нових підходів у наданні медичних, соціальних та реабілітаційних послуг. Прогресивний єдиний підхід – «гроші ходять за людиною» – на практиці впроваджується в діяльності Фонду.

Коротко про результати діяльності Городоцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області за 2017 рік в цифрах:

 


На обліку у відділенні
Фонду перебувають

3208 страхувальників, із них відповідно до статусу: 1053 юридичні особи; 1577 фізичних осіб (особисто); 575 фізичних осіб-роботодавців; 3 відокремлені підрозділи.

265 чинних особових справ потерпілих на виробництві та членів їх сімей (в тому числі 12 справ осіб, переміщених із території проведення АТО), з яких: 263 справи по стійкій втраті працездатності і втраті годувальника, 2 справи  по лікарняних листах.

Доходи, витрати, результат виконання бюджету Фонду за 2017 рік

Доходи – 24,8 тисяч гривень.

Витрати – 12 655,7 тисяч гривень.

Перевищення витрат над доходами-
12 630,9 тисяч гривень.

 Видатки бюджету відділення Фонду

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги: план (рік) – 7 262,2 тис. грн., факт –  7 223,5 тис. грн., що склало 99 %, в частині від загальних витрат 57,1 %.

Страхові виплати: план (рік) – 4 246,4 тис. грн., факт – 4 231,1 тис. грн., що склало 99,6 %, в частині від загальних витрат 33,4 %

Видатки по виконанню обов’язків страховика: план (рік) – 16,1 тис. грн., факт – 15,4 тис. грн., що склало 99 %, в частині від загальних витрат 0,1 %.

Адміністративно-господарські витрати: план (рік) – 1 203,3 тис. грн., факт – 1 185,6 тис. грн., що склало 99 %, в частині від загальних витрат 9,4 %.

Всього витрат: план (рік) – 12 728,0  тис. грн., факт – 12 655,7 тис. грн., або 99%.

Фактичні витрати на виплату матеріального забезпечення

Допомога по тимчасовій непрацездатності в сумі 4 750,1 тис. грн. за 38 466 оплачених днів, в тому числі по догляду за хворими в сумі 123,5 тисяч гривень.

Допомога по вагітності та пологах в сумі 2 579,8 тис. грн. за 20 958 оплачених днів. Середній розмір допомоги за один день склав 123,1 гривень.

Допомога на поховання 13 випадків в сумі 49,5 тисяч гривень.

Інформація про здійснення витрат потерпілим (членам їх сімей) сум відшкодування шкоди

Вплачено коштів на щомісячні та одноразові страхові виплати 3 647,5  тис. грн. (265 справ), середній розмір допомоги склав 1 147,0 гривень.

Щомісячна страхова виплата в разі часткової втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, в сумі 3 521,0 тис. грн. (254 справи), середній розмір допомоги склав 1 155,2 гривень.

Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, – 80,5 тис. грн. (11 справ), середній розмір щомісячної страхової виплати склав 609,8 гривень.

Одноразова допомога потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності надана одній особі в сумі 12,9 тис. гривень.

Надана допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності трьом особам в сумі 43,7 тис. грн.

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу

Лікування потерпілих на виробництві та їх медична реабілітація на суму 11,2 тис. грн. (2 потерпілих).

Санаторно-курортне лікування в сумі 98,8  тис. грн. (6 потерпілих).

Технічні та інші засоби реабілітації в сумі 55,3 тис. грн. (14 потерпілих).

Очне протезування, придбання окулярів і контактних лінз в сумі 1,1 тис. грн. (1 потерпілий).

Лікарські засоби та вироби медичного призначення – 33,8 тис. грн. (5 потерпілих).

Спеціальний медичний догляд в сумі 32,1 тис. грн. (1  потерпілий).

Постійний сторонній догляд – 100,8  тис. грн. (8 потерпілих).

Побутове обслуговування – 247,5 тис. грн. (29 потерпілих).

Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування та на транспортне обслуговування осіб з інвалідністю – 3,0 тис. грн.  (15 потерпілих).

Основні показники роботи страхового експерта з охорони праці відділення

Кількість нещасних випадків, в яких взято участь в розслідуванні, – 5.

Кількість підприємств, установ, організацій, на яких проводились перевірки стану профілактичної роботи, – 8.

Кількість виданих роботодавцям подань – 8.

Кількість виявлених порушень, зазначених у поданнях, – 34.

Участь в опрацюванні та впровадженні СУОП – на 8 підприємствах, установах та організаціях.

Участь у проведенні семінарів, нарад з питань профілактики виробничого травматизму – 3.


 

 

Ю. Лабань, начальник Городоцького відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування України
в Хмельницькій області